โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [1080101002]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หมายเลขประจำตัว น.ร.
รหัสผ่าน วดป.เกิด 10 หลัก เช่น 01/05/2543ปรับปรุงข้อมูล 10/03/2560
[6000/113184]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]